+48 501 052 629|kontakt@makultura.pl
Witamy2018-11-27T22:18:40+01:00

O Firmie

MAKULTURA to młoda firma, która powstała w wyniku 10-letniego doświadczenia w pracy na rzecz ochrony zabytków. W trakcie działalności zawodowej zarządzaliśmy procesami przygotowania dokumentacji budowlanych i wykonawczych dla obiektów zabytkowych w tym również wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Koordynowaliśmy prace budowlane przy obiektach zabytkowych oraz realizowaliśmy projekty wystawiennicze w Muzeach. W trakcie pracy zawodowej uczestniczyliśmy również w organizacji wielu wydarzeń kulturalnych realizowanych na skalę ogólnokrajową.

Pomagamy inwestorom od fazy początkowej (przygotowanie koncepcji architektonicznej), przez fazę projektowania i uzyskiwania pozwoleń, po proces budowlany.

Doradzamy inwestorom oraz wypełniamy wnioski przy ubieganiu się o dofinansowanie z środków publicznych.

Dbamy o bezpieczeństwo użytkowania nieruchomości zabytkowych. Upowszechniamy wiedzę o wartości zabytków dla dziedzictwa kulturowego kraju.

Realizujemy promocyjne materiały filmowe oraz pomagamy przy organizowaniu wydarzeń kulturalnych.

Posiadamy bogate doświadczenie po stronie administracji konserwatorskiej oraz inwestora.

Naszą pasją jest działanie i pomaganie.

Oferta

Dokumentacja

Dokumentacja

 • Przygotowywanie opinii i ekspertyz konserwatorskich;
 • Przygotowywanie lokalnych programów ochrony zabytków, w szczególności dla jednostek samorządu terytorialnego;
 • Doradztwo techniczne i formalno – prawne podczas prowadzenia inwestycji budowlanych;

Administracja

Administracja

 • Reprezentowanie Inwestora przed Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków;
 • Reprezentowanie Inwestora przed Generalnym Konserwatorem Zabytków;
 • Doradztwo przy uzyskiwaniu zaleceń konserwatorskich;
 • Inne działania na gruncie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz ustawy prawo budowlane;

Dofinansowanie

Dofinansowanie

 • Przygotowywanie wniosków aplikacyjnych o środki finansowe na remonty, konserwacje i inne prace przy obiektach zabytkowych.

Prawo

Prawo

 • Pomoc prawna Inwestorom realizującym prace przy obiektach zabytkowych.

Sprzedaż

Sprzedaż

 • Sprzedaż hurtowa bezpiecznych dla środowiska i zabytku substancji, doskonale usuwającą śnieg i lód:
  1. Chlorek magnezu
  2. Chlorek wapnia

Kontakt

Spotkajmy się osobiście lub za pośrednictwem Internetu!

Adres: ul. Kaliny Jędrusik 9/88, 01-748 Warszawa
 NIP: 773-237-8115
 REGON: 381533729
 Telefon: +48 501 052 629
 E-mail: kontakt@makultura.pl

Współpracujemy